עמוד:318

הזיכרון ושלושה הנותרים יחוברו למפענח שמוצאיו מחוברים למבואות CS-ה של רכיבי הזיכרון . פענוח רכיבי זיכרון הפעלת רכיב זיכרון על-פי מרחב הכתובת שהוקצתה עבורו תתבצע באמצעות מערכת פענוח הבנויה מרכיבים לוגיים , כגון שערים , מפענחים , PROM או רכיבים מתכנתים . על מנת לתכנן את מערכת הפענוח נעזרים בטבלת מיפוי : לכל רכיב בטבלה מקצים שתי שורות . בשורה ראשונה רושמים את כתובת ההתחלה ובשורה השנייה את כתובת הסיום . את הכתובות רושמים בבסיסים . 2-ו 16 מסמנים בטבלה עבור כל רכיב את קווי הכתובות שאינם מחוברים לו . דוגמה 11 . 2 טבלת מיפוי לזיכרונות בנו טבלת מיפוי לרכיבי הזיכרון של דוגמה 11 . 1 וסמנו בה את קווי הכתובת שאינם מחוברים לרכיבים . פתרון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר