עמוד:314

הפרדת הקווים המרובבים של מפתח , P 0 כפי שמתואר באיור , 11 . 1 מתבצעת באמצעות מערך של שמונה דלגלגים מסוג D בעלי אות שעון משותף . פעולת הנעילה בחלק מסוים מזמן המכונה מוציא המעבד את שמונת הערכים הנמוכים של פס הכתובות ( A 7 – A 0 ) על הקווים המרובבים . בזמן הזה . ALE = 1 שמונת D-FF-ה המרכיבים את הנועל מאופשרים והחלק הנמוך של הכתובת מופיע במוצא הנועל . כאשר ALE = 0 ננעל המידע במוצא הנועל . מחזור כתיבה לזיכרון חיצוני מחזור כתיבה לזיכרון חיצוני מתבצע בכל פעם שההוראה MOVX מתבצעת : MOVX @ DPTR , A העברת הערך הנמצא בצובר אל כתובת בת 16 סיביות הנמצאת במרחב הזיכרון החיצוני . הכתובת תופק במפתח . P 2-ו P 0 MOVX @ R 0 , A או MOVX @ R 1 , A העברת הערך הנמצא בצובר אל כתובת בת שמונה סיביות הנמצאת במרחב הזיכרון החיצוני . הפנייה בשיטה זו היא למרחב 256 הבתים הראשונים של הזיכרון החיצוני . הכתובת מופיעה במפתח P 2 . P 0 פנוי לשימושים אחרים . איור 11 . 1 תיאור פסי 8051-ה ואופן ריבובם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר