עמוד:312

סיכום פרק 10 בפרק 10 למדתם את הנושאים האלה : . 1 תקן ; TIA 232 . 2 התקני DCE ו- ; DTE . 3 שיטות חיבור : א . חיבור בין DCE ל- DTE ב . חיבור 3 – NULL MODEM קווים 7-ו קווים . 4 רמות מתחים ומתאמי רמות ; . 5 מסגרת שידור : א . סיבית התחלה ב . סיביות מידע ג . סיבית בדיקת זוגיות מסוג זוגי EVEN או אי-זוגי ODD ד . סיביות סיום ה . רצף הסיביות ו . קצב תקשורת baud / bps ז . קצב העברת תווים cps . 6 המפתח הטורי ; . 7 אוגרי המפתח הטורי : SCON , SBUF ו- ; PCON . 8 אופני פעולה של המפתח הטורי ; . 9 קוצב זמן 1 כשעון תקשורת ; . 10 שידור וקליטה באופני פעולה ; 3-ו 2 , 1 , 0 . 11 מערכת מרובת מעבדים ; . 12 שגיאות קלט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר