עמוד:311

שאלות חזרה לפרק 10 שאלה 10 . 10 תארו באופן גרפי את השידור של התו ( 34 H ) ' 4 ' על פי פרמטרי התקשורת הבאים : סיבית התחלה אחת שמונה סיביות מידע , סיבית סיום אחת , עבור שלושת המקרים שלהלן : א . ללא סיבית לבדיקת זוגיות ; ב . כולל סיבית לבדיקת זוגיות מסוג ; ODD ג . כולל סיבית לבדיקת זוגיות מסוג . EVEN שאלה 10 . 11 ערוץ תקשורת משדר בתקן RS 232 בקצב , baud = 14 , 400 bps שמונה סיביות מידע וסיבית עצירה אחת . חשבו את : א . זמן הסיבית ; ב . מספר הסיביות במסגרת מידע ; ג . זמן המסגרת ; ד . נצילות העברת המידע ; ה . הקצב המרבי של העברת המידע . שאלה 10 . 12 8051 מחובר למחשב אישי באמצעות תקשורת טורית אסינכרונית . רוחב מילת המידע הוא שמונה סיביות . הקצב הנדרש הוא . baud = 2 , 400 bps לרשות המתכנן גביש בתדר של . 11 . 0592 MHz א . מהו אופן הפעולה של המפתח הטורי ? ב . מהם אופני הפעולה האפשריים של מונה ? 1 מהו האופן המועדף ? ג . רשמו את מילות בקרה למונה . 1 שאלה 10 . 13 רשמו סדרת הוראות בשפת C לשידור תוכנו של מערך תווים . גודלו של המערך 20 תווים . השידור יהיה על פי שיטת התשאול .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר