עמוד:310

פתרון : + include < REGX 51 . h > + include < stdio . h > הגדרת משתנים unsigned char a , b , c ; // תכנית ראשית void main () // { // 8 bits , baud = 9600 fosc = 11 . 0592 MHz הגדרת אופן פעולה 2 למונה TMOD = 0 x 20 ; // 1 ערך טעינה אוטומטית TH 1 = 0 xFD ; // ערך התחלתי למונה TL 1 = 0 xFD ; // 1 הפעלת מונה TR 1 = 1 ; // 1 קביעת אופן פעולה 3 למפתח הטורי SCON = 0 x 50 ; // PCON = 0 x 00 ; // TMOD = 0 קביעת הדגל מאפשרת הפעלה ראשונה TI = 1 ; // הצגת כתובת מידע printf ( "Enter two numbers : " ); // קליטת 2 מספרים חיוביים scanf ( " % bu % bu" , & a , & b ); // הצגת 2 מספרים בבסיס 16 בגודל בית ברוחב תצוגה של 2 ספרות // printf ( "num 1 = % +. 2 bX , num 2 = % +. 2 bX \ n" , a , b ); c = a + b ; הצגת תוצאת הסכום בבסיס עשרוני ובבסיס // 16 printf ( "the sum is : % bu , ( % +. 2 bX )\ n" , c , c ); לולאה אינסופית while ( 1 ); // } תוצאת ההרצה בסביבת הסימולציה של Keil מוצגת להלן : נספח מפרט את תבנית ההפעלה של הוראות נבחרות מספריית . stdio . h

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר