עמוד:307

+ include < REGX 51 . H > xdata char buf [ 512 ]; unsigned int index ; bit listening ; void main () } התחל במצב האזנה listening = 1 ; // אופן פעולה 2 בסביבת מרובת מעבדים SCON = 0 xB 0 ; // PCON = 0 x 00 ; אפשר פסיקת תקשורת וכללית IE = 0 x 90 ; // while ( 1 ); } void serial–int () interrupt 4 { if ( RI ) } האם בהאזנה if ( listening ) // { בדיקה אם הכתובת שלי if ( SBUF == 73 ) // { הפסק להאזין listening = 0 ; // עבור לקליטת נתונים SM 2 = 0 ; // index = 0 ; } } else { אחסן תו שנקלט buf [ index ] = SBUF ; // index ++ ; האם נקלטו כולם if ( index == 512 ) // { חזרה למצב האזנה SM 2 = 1 ; // listening = 1 ; } } RI = 0 ; } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר