עמוד:306

יצירת סביבה מרובת מיקרו-בקרים כדי ליצור מערכת שכזו באמצעות 8051 נדרש להשתמש באופן פעולה 2 או 3 עבור המפתחים הטוריים . השימוש באחד מאופני הפעולה מבטיח שידור וקליטה של תשע סיביות . הבחירה בין אופן 2 לאופן 3 תלויה בקצב הסיביות הדרוש בלבד . הסיבית SM 2 באוגר SCON מאפשרת את הפעלת הסביבה מרובת המעבדים . כאשר , SM 2 = 0 המפתח הטורי פועל בצורה רגילה והסיבית התשיעית יכולה לשמש כסיבית זוגיות , או לקבל ערכים 0 או . 1 כאשר SM 2 = 1 המפתח הטורי מוגדר לפעול עם תמיכה לסביבה מרובת מעבדים , והסיבית התשיעית משמשת להבחנה בין מידע שהוא כתובת לבין מידע שהוא נתון . לסיבית SM 2 יש משמעות רק בתהליך הקליטה . כאשר SM 2 = 1 דגל הפסיקה RI יהיה פעיל בתנאי שהסיבית התשיעית שנקלטת היא . 1 אם הסיבית התשיעית היא 0 דגל הפסיקה RI לא יהיה במצב פעיל והמפתח הטורי חוזר לקליטת המידע הבא . כל מחשבי העבד יפעלו באופן פעולה 2 או . 3 כאשר מחשב עבד נמצא במצב בהאזנה לכתובת הסיבית , SM 2 = 1 וכאשר מחשב העבד עובר למצב קבלת נתונים הסיבית . SM 2 = 0 דוגמה 10 . 12 התקן הפועל בתקשורת טורית כתבו תכנית בשפת C עבור התקן-עבד הפועל בתקשורת טורית בקצב של . baud = 172 , 800 bps למיקרו-בקר אות שעון בתדר . 11 . 0592 MHz כתובתו של העבד היא . 73 כאשר העבד מזהה את כתובתו הוא מקבל מיד לאחר מכן 512 תווים . התווים יאוחסנו במערך המוגדר בזיכרון החיצוני . בתום הקליטה יחזור העבד למצב האזנה . פתרון : אופן הפעולה הנבחר הוא 2 כיוון שהקצב מתאים ליחס חלוקה של 1 / 64 מתדר אות השעון של המיקרו-בקר ( אין שימוש במונה 1 לקביעת הקצב . ( אוגר SCON = B 0 H כיוון שהקצב אינו מוכפל TMOD = 0 ולכן . PCON = 00 H אוגר – IE = 90 H מאופשרת הפעולה באמצעות פסיקות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר