עמוד:305

10 . 6 סביבה מרובת מעבדים ניתן להפעיל תקשורת טורית בתצורה של מערכת הכוללת כמה מערכות מחשב . במערכת קיים מחשב המשמש " -כ שליט" , MASTER כאשר המחשבים האחרים המחוברים אליו משמשים כ " עבדים " . SLAVES הגדרת מחשב כשליט או כעבד נועדה למטרת תקשורת בלבד . באיור 10 . 12 מתאר תרשים עקרוני של אופן חיבור המערכת . עקרון הפעולה : כל מחשבי העבד נמצאים במצב האזנה לקליטת הודעת כתובת מן המחשב השליט . כאשר נשלחת הודעת כתובת על-ידי המחשב השליט , כל מחשבי העבד בודקים אם ההודעה מיועדת אליהם . מחשב העבד שמזהה שההודעה מיועדת אליו , עובר למצב קליטה . הנתונים והכתובת הם ברוחב שמונה סיביות . ההבחנה בין כתובת לבין נתונים היא באמצעות סיבית נוספת , תשיעית . כאשר הסיבית היא 1 המידע הוא כתובת , וכאשר היא 0 – נתונים . לרוב מועברים מספר רב של נתונים , ברצף , ממחשב שליט לעבד ולהיפך . לסוג חיבור זה היבטים נוספים שלא נעסוק בהם במסגרת ספר זה : אופן קביעת המחשב השליט מה קורה במערכת כאשר המחשב השליט מתנתק מן הרשת נוהל הפניה של מחשב עבד לשליט אופן העברת נתונים בין מחשבי עבד איור 10 . 12 מערכת תקשורת מרובת מעבדים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר