עמוד:304

פתרון : הגדרות מאפייני התקשורת עבור המפתח הטורי בדוגמה זו זהים לאלה של דוגמה . 10 . 10 לבדיקת תקינות סיבית הביקורת משווים את סיבית הזוגיות , P המתקבלת לאחר תהליך הקליטה עם הסיבית המתקבלת . RB 8-ה אם הן שוות אזי מציבים את הנתון במשתנה . val השוואת שתי הסיביות נעשית באמצעות פעולת . XOR כיוון שלא קיימת הוראת XOR בין שתי סיביות מבוצעת ההוראה הלוגית AB + AB הזהה . A + B-ל הגדרת משתנה val : DS 1 ; CSEG AT 0 דילוג לתכנית הראשית LJMP start ; start : MOV SP ,+ ? STACK-1 MOV TMOD , + 20 H MOV TH 1 , + 0 FDH MOV TL 1 , + 0 FDH SETB TR 1 הכפלת הקצב MOV PCON , + 80 H ; אופן פעולה 3 ואפשור קליטה MOV SCON , + 0 D 0 H ; המתן לעלייה ל- JNB RI , $ ; 1 העתקה לצובר מעדכנת את דגל הזוגיות MOV A , SBUF ; MOV C , P בדיקה אם שונים ANL C , / RB 8 ; P / RB 8 דלג אם שונים JC cont ; MOV C , RB 8 בדיקה אם שונים ANL C , / P ; / PRB 8 דלג אם שונים JC cont ; MOV val , A ; update val if equal cont : SJMP $ שאלה 10 . 8 כתבו תכנית בשפת C למימוש הבעיה מדוגמה . 10 . 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר