עמוד:303

שאלה 10 . 7 מהו השינוי שיש לבצע בתכנית שבדוגמה 10 . 10 כדי שישודר מידע עם סיבית זוגיות מסוג אי-זוגי ? ODD PARTY תהליך הקליטה תהליך הקליטה מתחיל בזיהוי סיבית ההתחלה , באופן זהה לזה שתואר באופן פעולה . 1 כאשר קיים זיהוי של סיבית ההתחלה מתחיל תהליך קליטת שמונה סיביות המידע , הסיבית התשיעית וסיבית הסיום . עם קליטת סיבית הסיום מתעדכן ערכו של SBUF בערך החדש , הסיבית RB 8 עם ערך הסיבית התשיעית . RI = 1-ו העדכון מתבצע אך ורק אם מתקיימים התנאים האלה : א . RI = 0 לפני העדכון ב . SM 2 = 0 או אם הסיבית התשיעית שהתקבלה היא . 1 אם אחד התנאים אינו מתקיים , אזי המידע שנקלט אובד לעד ו- RI אינו פעיל . בכל מקרה , בין שהתנאים מתקיימים ובין שלאו , מתחיל מחדש זיהוי השינוי 0-ל 1-מ בהדק . RXD ערכה של סיבית הסיום אינו רלוונטי לתהליך הקליטה . כאשר SM 2 = 1 פועל המפתח הטורי בסביבה מרובת מעבדים . נתייחס לאופן פעולה זה בהמשך הפרק . תהליך הקליטה מתונה . REN = 1-ב קריאת ערך הנתון מהאוגר SBUF חייבת להיות מתוזמנת עם מצב דגל . RI גם כאן , בדומה לתהליך השידור , ניתן לבצע זאת בשתי שיטות ; תשאול או פסיקה . דוגמה 10 . 11 קליטת תו בעל ספרת ביקורת רשמו סדרת הוראות בשפת-סף לקליטת תו בקצב של , baud = 19 , 200 ברוחב של שמונה סיביות מידע וסיבית זוגיות מסוג זוגי . תדר אות השעון הוא . 11 . 0592 MHz כאשר המידע שנקלט תקין , כלומר סיבית הזוגיות מתאימה , יאוחסן התו במשתנה val המוגדר בזיכרון הפנימי של . 8051-ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר