עמוד:301

ב . להלן התכנית בשפת : C + include < REGX 51 . h > unsigned char val ; unsigned char one ; unsigned char cnt ; תכנית ראשית void main () // } הגדרת אופן פעולה 2 למונה TMOD = 0 x 20 ; // 1 ערך טעינה אוטומטית TH 1 = 0 xFD ; // ערך התחלתי למונה TL 1 = 0 xFD ; // 1 הפעלת מונה TR 1 = 1 ; // 1 קביעת אופן פעולה 3 למפתח הטורי SCON = 0 xC 0 ; // הכפלת קצב השידור PCON = 0 x 80 ; // TMOD = 1 קביעת הדגל מאפשרת הפעלה ראשונה TI = 1 ; // */ קטע חישוב סיבית זוגיות /* אחד " רץ" שמאלה one = 0 x 01 ; // הערך לשידור val = ' 9 ' ; // איפוס מונה אחדות cnt = 0 ; // while ( one ! = 0 ) { בדיקת ערך סיבית מול אחד רץ if (( one & val ) ! = 0 ) // cnt ++ ; הזזה שמאלה one = one << 1 ; // { חישוב סיבית הזוגיות TB 8 = cnt % 2 ; // */ סוף קטע חישוב סיבית זוגיות /* while ( TI == 0 ); SBUF = ' 9 ' ; TI = 0 ; לולאה אינסופית while ( 1 ); // }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר