עמוד:299

פתרון : כיוון שנדרשת סיבית זוגיות נשתמש באופן פעולה 2 או . 3 באופן פעולה זה הקצב האפשרי הוא 1 / 32 או 1 / 64 מתדר אות השעון . הקצב באופנים אלו בכל אחד מהמקרים גבוה מן הקצב הדרוש ולכן נשתמש באופן פעולה . 3 אוגר SCON = C 0 H בדוגמה 10 . 3 חישבנו את ערך הטעינה של TH 1 עבור אופן פעולה 2 של מונה . 1 ערך זה התאים לקצב 9 , 600 bps כאשר הסיבית . TMOD = 0 אם נציב בסיבית זו TMOD = 1 הקצב יוכפל ויעמוד על . 19200 bps אוגר PCON = 80 H לחישוב סיבית הזוגיות נשתמש בדגל הזוגיות P שבאוגר . PSW דגל זה מציין את מצב הזוגיות באוגר הצובר . A אם מספר הסיביות שערכן 1 זוגי , אזי P = 0 ואם מספר הסיביות שערכן 1 אי זוגי , אזי , P = 1 כך שמספר הסיביות שערכן 1 באוגר A ובדגל P יהיה תמיד זוגי . כיוון שנדרשת בדיקת זוגיות מסוג זוגי , ( EVEN PARITY ) נציב . TB 8 = P

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר