עמוד:298

שאלה 10 . 6 א . כתבו שגרת פסיקה בשפת C עבור המפתח הטורי . השגרה פועלת באופן הזה : כל תו שנקלט משודר חזרה , תהליך המדמה הדהוד . echo – שימו לב לכך ששגרת הפסיקה מופעלת גם בשידור וגם בקליטה . לאחר הקליטה יש להמתין לסיום השידור הנוכחי לפני שידור התו החדש . ב . כתבו תכנית בשפת C המשתמשת בשגרה מסעיף א . פרמטרי התקשורת הם : , baud = 2400 שמונה סיביות מידע , ללא בדיקת זוגיות . תדר השעון הוא : . 11 . 0592 MHz אופני פעולה 9 UART – 3 , 2 סיביות אופני פעולה 3-ו 2 זהים בכול פרט לקצב העברת הסיביות . באופן פעולה 2 קצב ההעברה הוא 1 / 32 או 1 / 64 מתדר אות השעון , ואילו באופן פעולה 3 קצב העברת הסיביות נקבע באמצעות מונה . 1 באופן פעולה זה משודרות או נקלטות 11 סיביות : סיבית התחלה אחת , שמונה סיביות מידע , סיבית הניתנת לתכנות וסיבית סיום . תהליך השידור תהליך השידור מתחיל כאשר נכתב ערך כלשהו באוגר . SBUF תחילה משודרת סיבית ההתחלה ולאחריה שמונה סיביות המידע , כאשר הסיבית LSB-ה משודרת ראשונה . לאחר הסיבית השמינית משודרת הסיבית TB 8 ( אוגר , ( SCON ולבסוף משודרת סיבית הסיום שבעקבותיה . TI = 1 גם כאן בדומה לאופן פעולה , 1 ניתן לשדר בשתי השיטות – תשאול ופסיקה . דוגמה 10 . 10 שידור תו עם ספרת ביקורת א . כתבו סדרת הוראות בשפת-סף לשידור התו ' 9 ' בקצב של , baud = 19200 ברוחב של שמונה סיביות מידע וסיבית זוגיות מסוג זוגי . תדר אות השעון הוא . 11 . 0592 MHz ב . כתבו תכנית בשפת C עבור הבעיה המוצגת בסעיף . 'א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר