עמוד:296

דוגמה 10 . 9 קליטה ואחסון של נתונים בשיטת הפסיקה א . כתבו שגרת פסיקה בשפת-סף הקולטת שמונה נתונים ומאחסנת אותם בזיכרון החיצוני החל מכתובת . 200 H ב . כתבו תכנית ראשית main הקובעת את התצורה ( קונפיגורציה ) של המפתח הטורי , בקר הפסיקות וקוצב הזמן . פרמטרי התקשורת הם : , baud = 9 , 600 שמונה סיביות מידע , ללא בדיקת זוגיות . תדר השעון הוא . 11 . 0592 MHz פתרון : א . נשתמש במשתנה עזר dpl–s המוגדר בזיכרון RAM-ה הפנימי . משתנה זה משמש כאינדקס עבור הבלוק בזיכרון החיצוני . בתחילת התכנית ערכו של המשתנה הוא אפס . תא הזיכרון שבו הנתון יאוחסן יהיה הסכום המתקבל מן החישוב . 200 H + dpl–s לאחר האחסון יקודם המשתנה dpl–s . 1-ב לפני כל פעולת אחסון ייבדק ערכו של המשתנה עם הערך 8 המציין קליטה של שמונה ערכים לתאים . 200 H-207 H ב . אתחולי המיקרו-בקר זהים לאלה שבדוגמה הקודמת , . 10 . 8 להלן התכנית הראשית בשפת-סף :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר