עמוד:295

כדי לאפשר את בקשות הפסיקה נגדיר את האוגר : IE ולכן . IE = 90 H + include < REGX 51 . h > הגדרת מערך char info [ 8 ]; // הגדרת אינדקס למערך char i ; // תכנית ראשית void main () // } הגדרת אופן פעולה 2 למונה TMOD = 0 x 20 ; // 1 ערך טעינה אוטומטית TH 1 = 0 xFD ; // ערך התחלתי למונה TL 1 = 0 xFD ; // 1 הפעלת מונה TR 1 = 1 ; // 1 קביעת אופן פעולה 1 למפתח הטורי SCON = 0 x 40 ; // PCON = 0 x 00 ; // TMOD = 0 אפשור פסיקת מפתח טורי וכללי IE = 0 x 90 ; // קביעת הדגל מאפשרת הפעלה ראשונה TI = 1 ; // לולאה אינסופית while ( 1 ); // } void serial () interrupt 4 { האם מקור הפסיקה הוא יחידת השידור if ( TI ) // { אם טרם הסתיים שידור המערך if ( i < 8 ) // { שדרת תו מהמערך SBUF = info [ i ]; // קדם את האינדקס למערך i ++ ; // { אפס את דגל הפסיקה TI = 0 ; // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר