עמוד:294

דוגמה 10 . 8 שידור מערך תווים בשיטת הפסיקה א . כתבו שגרת פסיקה בשפת C לשידור תוכנו של מערך ברוחב שמונה תווים בשם . info ב . כתבו תכנית ראשית main הקובעת את התצורה ( קונפיגורציה ) הדרושה של המפתח הטורי , בקר הפסיקות וקוצב הזמן . מאפייני התקשורת הם , baud = 9600 : שמונה סיביות מידע , ללא בדיקת זוגיות . תדר השעון של 8051-ה הוא . 11 . 0592 MHz פתרון : א . נגדיר משתנה עזר גלובלי בשם i המשמש כאינדקס למערך . ערכו של המשתנה מאותחל בתכנית הראשית לערך . 0 בכל פעם שמופעלת שגרת הפסיקה נשדר תו מתוך המערך בהתאם לערכו של . i לאחר כל שידור ערכו של i גדל . 1-ב לאחר שידור התו האחרון נפסק השידור . ב . על-פי מאפייני התקשורת אופן הפעולה הדרוש הוא . 1 מילת הבקרה SCON מוגדרת באופן הבא : ולכן . SCON = 40 H ניעזר בדוגמה 10 . 3 כדי לקבוע את קצב ההעברה ל- . 9600 קביעת אופן הפעולה של מונה 1 באמצעות : TMOD ולכן . TMOD = 20 H ערכו של המונה : TH 1 = TL 1 = FDH כיוון שהתדר אינו כפול נקבע . TMOD = 0 קביעת המכפלה על-פי אוגר : PCON ולכן PCON = 00 H ( ערך האתחול . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר