עמוד:293

לתזמון השידור נשתמש בקוד מדוגמה . 10 . 6 + include < REGX 51 . h > מונה לולאה char i ; // char sum ; תכנית ראשית void main () // { הגדרת אופן פעולה 2 למונה TMOD = 0 x 20 ; // 1 ערך טעינה אוטומטית TH 1 = 0 xFD ; // ערך התחלתי למונה TL 1 = 0 xFD ; // 1 הפעלת מונה TR 1 = 1 ; // 1 קביעת אופן פעולה 1 למפתח הטורי SCON = 0 x 5 0 ; // PCON = 0 x 00 ; // TMOD = 0 for ( i = 0 , sum = 0 ; i < 10 ; i ++ ) { המתן כל עוד while ( RI == 0 ); // RI = 0 חישוב סכום מצטבר sum = sum + SBUF ; // איפוס דגל הפסיקה RI = 0 ; // } לולאה אינסופית while ( 1 ); // } שאלה 10 . 4 רשמו סדרת הוראות בשפת-סף לחישוב הסכום של 10 ערכים הנקלטים מן המפתח הטורי . אות השעון של המיקרו-בקר הוא 11 . 0592 MHz וקצב התקשורת הנדרש הוא . 9600 השידור מתבצע בשיטת התשאול . שאלה 10 . 5 רשמו תכנית בשפת C המונה כמה ערכים זוגיים מתקבלים מבין 10 מספרים הנקלטים מן המפתח הטורי . אות השעון של המיקרו-בקר הוא 11 . 0592 MHz וקצב התקשורת הנדרש הוא . 2 , 400 השידור מתבצע בשיטת התשאול .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר