עמוד:291

אם SM 2 = 1 אזי חייבת להתקבל סיבית סיום תקינה . תהליך הקליטה מותנה בכך . REN = 1-ש קריאת הנתון מן האוגר SBUF חייבת להיות מתוזמנת עם מצב הדגל . RI בתהליך הקליטה , כמו בתהליך השידור , ניתן לבצע זאת בשתי שיטות : א . תשאול Polling – אם , RI = 0 אזי המערכת ממתינה לעלייתו . 1-ל עם עליית 1-ל RI מועבר הערך באוגר SBUF ליעד מתאים והדגל RI מתאפס . ב . פסיקה Interrupt – שגרת הפסיקה מופעלת בכל פעם . RI = 1-ש במהלך שגרת הפסיקה מועבר הערך באוגר SBUF ליעד מתאים והדגל RI מתאפס . אם אין מאפסים את הדגל RI אזי אובד כל מידע הנקלט באוגר ! SBUF דוגמה 10 . 6 קליטת נתון מן המפתח הטורי בשיטת התשאול א . רשמו סדרת הוראות בשפת-סף לקליטת תו מלוח המקשים . ב . כתבו פונקציה בשפת C המחזירה את התו הנקלט מהמפתח הטורי . פתרון : הערות : ניתן להחליף את ההוראה while ( RI == 0 ); בהוראה . while (! RI ); בתת-פרק 10 . 8 מוצגת הספרייה stdio . h הכוללת פונקציה getkey הזהה לזו שהוצגה לעיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר