עמוד:288

כדי להימנע ממצב זה , נתזמן את הכתיבה לאוגר SBUF על פי ערכו של דגל הפסיקה . TI ניתן לבצע זאת בשתי גישות : א . תשאול Polling – אם TI = 0 ממתינים עד לעלייתו . 1-ל עם עלייתו 1-ל מעבירים אל אוגר SBUF את המידע לשידור ומאפסים את הדגל . TI ב . פסיקה Interrupt – שגרת הפסיקה מופעלת בכל פעם שהדגל . TI = 1 במהלך השגרה מעבירים אל אוגר SBUF את המידע לשידור ומאפסים את הדגל . TI על מנת ליזום הפעלה ראשונית של הפסיקה מעלים באמצעות הוראה מתאימה את הדגל . 1-ל TI דוגמה 10 . 4 שידור תו בשיטת התשאול כתבו סדרת הוראות בשפת-סף ובשפת C לשידור התו ' 1 ' בשיטת התשאול . פתרון : דוגמה 10 . 5 שידור סדרת תווים עוקבת בשיטת התשאול כתבו תכנית בשפת C המשדרת את התווים ' 0 ' עד . ' 9 ' אות השעון של המיקרו-בקר הוא 11 . 0592 MHz וקצב התקשורת הנדרש הוא . 9600 פתרון : בדוגמה 10 . 3 מצאנו את מילת הבקרה למונה 1 ואת ערכי המונה הדרושים על מנת ליצור את קצב תקשורת 9600 בתדר של : 11 . 0592 MHz TMOD = 0 X 20 ( 20 H ) TH 1 = TL 1 = 0 xFD ( FDH ) אופן הפעולה הדרוש לתקשורת הטורית הוא 1 ( מתאים לשידור של שמונה סיביות מידע . קצב התקשורת נקבע על-פי מונה / קוצב זמן . ( 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר