עמוד:285

ג . נחשב תחילה את ערך הטעינה הדרוש לאוגר . TH 1 את החישוב נבצע ארבע פעמים , עבור שני ערכי SMOD ושני תדרי שעון חישובים מקורבים עבור : f = 12 MHz OSC 0 2 12 MHz TH 1 = 256- = 256- 3 . 255 - 256 - 3 = 253 = FDH SMOD = 0 32 12 9 , 600 1 2 12 MHz TH 1 = 256- = 256 - 6 . 51 - 256 - 7 = 249 = F 9 H SMOD = 1 32 12 9 , 600 חישובים מקורבים עבור : f = 11 . 0592 MHz OSC 0 2 11 . 0592 MHz TH 1 = 256- = 256 - 3 = 253 = FDH SMOD = 0 32 12 9 , 600 1 2 11 . 0592 MHz TH 1 = 256- = 256- 6 = 253 = FAH SMOD = 1 32 12 9 , 600 הצבת התוצאות שהתקבלו במשוואה 10 . 8 מאפשרת קבלת קצבי ההעברה המדויקים : 0 2 12 MHz Baud = x = 10 , 416 . 7 SMOD = 0 32 12 ·( 256 - 253 ) 1 2 12 MHz Baud = x = 8 , 928 . 7 SMOD = 1 32 12 ·( 256- 249 ) 10 , 416 . 7- 9 , 600 השגיאה עבור ER = x 100 = 8 . 5 % : SMOD = 0 9 , 600 9 , 600- 8 , 928 . 6 השגיאה עבור ER = x 100 = 7 % : SMOD = 1 9 , 600

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר