עמוד:283

10 . 4 קצב העברת הסיביות , , Baud Rate באופני הפעולה השונים אופן פעולה 0 באופן זה הקצב קבוע ומחושב באמצעות משוואה . 10 . 5 f OSC ( 10 . 5 ) Baud = 12 אופן פעולה 2 באופן פעולה זה ניתן לבחור בשני קצבי ההעברה . כאשר SMOD = 0 הקצב הוא f f OSC OSC Baud = וכאשר SMOD = 1 הקצב . Baud = ניתן לחשב את קצי ההעברה 32 64 באמצעות משוואה . 10 . 6 SMOD 2 ( 10 . 6 ) Baud = f OSC 64 אופני פעולה 3-ו 1 קצב ההעברה באופנים אלה נקבע על פי מצב הגלישה של מונה . 1 אופן החישוב נתון במשוואה . 10 . 7 SMOD 2 ( 10 . 7 ) Baud = Overflow Rate 32 אופני הפעולה ניתן להפעיל את המפתח הטורי באחד מארבעה אופני פעולה שונים . ארבעת אופני הפעולה מוצגים בטבלה שלהלן : לכל אחד מאופני הפעולה קצב העברת סיביות קבוע או בר שינוי באמצעות קוצב הזמן . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר