עמוד:281

בטבלה 10 . 2 מפורטים התפקידים של כל אחת מן הסיביות באוגר . SCON טבלה 10 . 2 תפקידי הסיביות באוגר SCON

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר