עמוד:276

יחידת השידור מוסיפה למסגרת את סיבית הביקורת לאחר חישוב על-פי שיטת הזוגיות שנבחרה . יחידת המקלט קולטת את המסגרת ומחשבת את סיבית הביקורת הצפויה . אם סיבית הביקורת שהתקבלה זהה לזו המחושבת , אזי ההנחה היא שהנתון שהתקבל תקין . בדיקת הזוגיות מסוגלת לזהות שגיאה כאשר קיים שיבוש בסיבית אחת בלבד . אם השיבוש הוא בשתי סיביות באופן שסיבית הזוגיות המחושבת זהה לזו שהתקבלה , אזי לא ניתן לגלות את השיבוש . לדוגמה : משדרים את יחידת המידע 10001101 וסיבית ביקורת שהוספה , בשיטת , EVEN PARITY היא . 0 חלה הפרעה בקו ושתי סיביות נקלטו בצורה משובשת ללא שינוי בסיבית הביקורת . המידע שנקלט הוא 10000001 עם סיבית ביקורת . 0 הסיביות שהשתבשו סומנו . חישוב בצד המקלט יזהה את סיבית הביקורת כמתאימה ולכן המידע יתקבל כתקין . סיבית סיום כאמור , כל מסגרת מידע מסתיימת במצב לא פעיל 1 – לוגי . מצב זה משמש לציון סיום השידור של המסגרת הנוכחית והכנה לקראת השידור הבא . יחידת הזמן שבה המערכת נמצאת במצב לא פעיל מוגדרת באמצעות משך הזמן של שידור סיבית . התקן קובע אפשרות של 1 ½ , 1 או 2 יחידות זמן של שידור סיבית שבה יימצא המשדר במצב לא פעיל . השימוש במשך זמן גדול מזמן השידור של סיבית נועד עבור יחידות קצה איטיות הדורשות משכי עיבוד גדולים יותר משל המשדר . במרבית המערכות סיבית עצירה אחת מספיקה . קצב התקשורת , Baud Rate אחד ממאפייני התקשורת החשובים הוא מהירות העברת המידע בין יחידות הקצה . מאפיין זה קובע את כמות המידע שניתן להעביר בשנייה אחת . כיוון שהמידע מועבר במבנה של מסגרות שאורכן לא אחיד , מודדים את קצב התקשורת באמצעות מספר הסיביות המשודרות בשנייה אחת . יחידות קצב השידור נקראות סל ) ש" סיביות לשנייה ) או bps . ( bit per second ) בתקן RS 232 מקובלות היחידות baud על מנת לתאר את קצב השידור . להלן קצבי השידור המקובלים הם : 110 , 150 , 300 , 1200 , 2400 , 4800 , 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200 , 230400 , 460800 , . 921600

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר