עמוד:275

בדיקת זוגיות תקן RS 232 מאפשר להוסיף סיבית למסגרת לשם בדיקת מהימנות המידע המועבר . השיטה מבוססת על מניית מספר הסיביות שערכן 1 ביחידת המידע . בפועל אין חשיבות לתוצאת המנייה מבחינה כמותית אלא לתכונת הזוגיות שלה . למשל , לכל המספרים הבינאריים התלת-ספרתיים הבאים מספר זוגי של 110 , 101 , 011 : 1 וכן , 000 ולכל המספרים הבאים : 111 , 100 , 010 , 001 מספר אי-זוגי של . 1 בדיקת זוגיות מסוג זוגי EVEN PARITY – בשיטה זו מונים את מספר הסיביות שערכן 1 ביחידת המידע . אם התוצאה זוגית , אזי מוסיפים סיבית ביקורת . 0 אם התוצאה אי-זוגית , אזי מוסיפים סיבית ביקורת . 1 בדיקת זוגיות מסוג אי-זוגי ODD PARITY – בשיטה זו מונים את מספר הסיביות שערכן 1 ביחידת המידע . אם התוצאה זוגית , אזי מוסיפים סיבית ביקורת . 1 אם התוצאה אי-זוגית , אזי מוסיפים סיבית ביקורת . 0 באיור 10 . 9 מציג את מסגרת המידע לשידור התו 'M ' בתוספת סיבית ביקורת עבור שתי השיטות : ODD PARITY א 10 . 9 ו- . EVEN PARITY ב 10 . 9 איור 10 . 9 שידור מסגרות עם בדיקת זוגיות מסוג א . אי-זוגי ( ODD ) ב . זוגי ( EVEN )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר