עמוד:274

RS 232 אינו מתייחס לתקינות העברת המידע כולו ונותן מענה בסיסי בלבד לזיהוי התקינות של יחידות המידע המועברות . תקינות העברת המידע נבדקת בשיטת " בדיקת זוגיות" , Parity Check – שנתייחס אליה בהמשך . שידור כל מסגרת מתחיל במעבר ממצב לא פעיל 1 – למצב פעיל . 0 – מצב זה נשמר למשך זמן קצוב , שהוא זמן השידור של סיבית יחידה . בתום זמן זה משודרות בזו אחר זו הסיביות של יחידת המידע . תחילה משודרת הסיבית הפחות משמעותית ( LSB ) ובסיום השידור הסיבית היותר משמעותית . ( MSB ) לאחר סיביות המידע מוסיפים את סיבית הביקורת . שידור המסגרת מסתיים לאחר שהקו שב למצב לא פעיל למשך זמן שידור של סיבית אחת לפחות . דוגמה 10 . 1 שידור מסגרת ללא סיבית ביקורת איור 10 . 8 מציג את גרף השידור של העברת התו 'M ' באמצעות שמונה סיביות מידע ללא הוספת סיבית ביקורת לבדיקת זוגיות . לתו 'M ' קוד ASCII שערכו . 77 = 4 DH = 01001101 B איור 10 . 8 שידור התו 'M'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר