עמוד:271

באיור 10 . 6 מתוארות בפירוט רמות המתחים בתקן . RS 232 איור 10 . 6 תיאור רמות המתח איור 10 . 5 רמות לוגיות ורמות מתחים בתקן RS 232

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר