עמוד:268

הקווים RXD-ו TXD משמשים לצורכי שידור וקליטה של הנתונים , הקווים DTR , DSR RTS-ו CTS משמשים לבקרת זרימת של הנתונים , והקווים RI-ו CD משמשים לציון מצבו של קו התקשורת . בטבלה 10 . 1 מוצגים השמות והתפקידים של ההדקים המשמשים בתקשורת בין מחשבים בתקן . EIA 232 חיבור מוצלב Null MODEM – תקן EIA 232 נועד בתחילה לחיבור בין ציוד תקשורת DCE לבין ציוד הקצה של מסוף . DTE בפועל השתמשו בתקן זה גם לחיבור בין שתי יחידות קצה מסוג מסוף / מחשב , כלומר יחידת DTE אחת ליחידת DTE אחרת . טבלה 10 . 1 קווי התקשורת בתקן EIA 23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר