עמוד:260

שאלה 1 . 4 כתבו את קטע התכנית ואת שגרת הפסיקה בשפת סף . כלב שמירה מערכות ממוחשבות נדרשות לפעול ללא תקלות למשך זמן ארוך . כדי שדרישה זו תתקיים צריכה המערכת להיות אמינה מאוד . מערכות בעלות אמינות גבוהה הן מערכות שאינן נגישות לצורך תחזוקתן , כגון לוויינים ומערכות תקשורת בכבלים תת-ימיות , מערכות שכיבוין עלול לגרום לנזקים חמורים , כמו מערכת לבקרת הטמפרטורה בכור גרעיני , או מערכות שכיבוין עלול לגרום להפסדים כספיים . אחד ממנגנוני גילוי התקלה וההתאוששות ממנה הוא כלב השמירה , . watchdog מנגנון כלב השמירה מבוסס על שימוש בקוצב זמן . כל עוד התכנית פועלת באופן תקין , קוצב הזמן מאותחל מחדש באופן מחזורי . אם חלה תקלה במערכת ולא מתבצע אתחול של קוצב הזמן , אזי מופעלת שגרת פסיקה הכוללת את תכנית ההתאוששות של מערכת המחשב . כיום מובנה במרבית המיקרו-בקרים מנגנון כלב השמירה והפעלתו מתבצעת באמצעות אוגרים מיוחדים עבורו . 8051-ה בקונפיגורציה הבסיסית שלו אינו כולל מנגנון כלב שמירה ומימוש המנגנון נעשה באמצעות אחד ממוני המיקרו-בקר . מימוש כלב שמירה 8051-ב בסיסי מממשים את המנגנון באמצעות אחד משני קוצבי הזמן של . 8051-ה מגדירים תחילה את משך הזמן המרבי בין אתחולים של המונה . זמן זה נגזר מאופייה של המערכת שבה נדרש המנגנון . חישוב זמן זה חורג מגבולות הדיון בספר זה . מסמנים גודל זה ב- . t wd אופן הפעולה המתאים ביותר למונה המשמש ככלב שמירה הוא אופן פעולה – 1 מונה ברוחב של 16 סיביות . שאלה 1 . 5 ציינו אופני פעולה נוספים שהם ניתן להשתמש כדי לממש את מנגנון כלב השמירה . רשמו את מגבלות השימוש עבור אופני הפעולה שהצעתם . נחשב את ערך האתחול של המונה באמצעות משוואה : 9 . 7 N › 65 , 536 - t › f wd CLK

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר