עמוד:259

מילת בקרה לאפשור פסיקה חיצונית . IE = 0 x 84 : INT 1 בתיאור התהליך של הפעלת שגרת הפסיקה מניחים שהפסיקה מתקבלת כאשר אות מבוא הפסיקה עובר . 0-ל 1-מ אופן פעולה כזה אפשרי כאשר קובעים IT 1 = 1 ( זאת סיבית באוגר TCON הקובעת את אופן קבלת הפסיקה . ( להלן קטע מהתכנית הראשית המאתחלת את מונה 1 ואת מערכת הפסיקה . הגדרת קבוע לשעון המיקרו-בקר + define SYSCLK 12000000 // הגדרת משתנה גלובלי unsigned int pulse ; // void main () } הגדרת אופן הפעולה של המונה TMOD = 0 x 90 ; // TL 1 = 0 ; TH 1 = 0 ; קבלת פסיקה בירידת האות IT 1 = 1 ; // אפשור פסיקות כללי ופסיקה חיצונית IE = 0 x 84 ; // 1 הפעלת מונה TR 1 = 1 ; // 1 לולאה ראשית while ( 1 ) … // } להלן תכנית שגרת הפסיקה : void ext 1 () interrupt 2 { שמירת ערך המונה pulse = ( TH 1 << 8 ) + TL 1 ; // איפוס המונה לקראת TL 1 = 0 ; // המדידה הבאה TH 1 = 0 ; // } pulse הערך הנשמר במשתנה pulse מחושב על-פי המשוואה : t › › SYSCLK › › › › 12 ›

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר