עמוד:258

דוגמה 9 . 7 מדידת רוחב דופק באמצעות מונה סרטטו את המעגל הדרוש וכתבו את התכנית המאפשרים מדידת רוחב דופק באמצעות מונה . פתרון : למדידת רוחב דופק נשתמש במונה . 8051-ב 1 נניח שה8051- מופעל באות שעון בתדר של . 12 MHz באיור 9 . 9 מתואר אופן החיבור של האות הנמדד : 8051-ל התנאי לפועלת המונה הוא TR 1 | = | 1 וגם ) AND ( שמוצא שער OR-ה יהיה . 1-ב הקביעה GATE 1 | = | 1 מאפשרת שליטת בפעולת המונה באמצעות המבוא . INT 1 הדופק הנמדד מחובר למבוא הפסיקה INT 1 ולכן כאשר המבוא יהיה ברמה TR 1 | = | 1-ו 1 מופעל המונה . כאשר מבוא הפסיקה יורד 0-ל מפסיק המונה את פעולתו . מכאן שהמונה מודד את משך הזמן שבו האות נמצא . 1-ב בתחילת התהליך יחידות המנייה של המונה מאופסות , כלומר . TH 1 | = | 0 , TL 1 = 0 אופן פעולה של המונה הוא 1 עם בקרת חיצונית . המונה מחובר לשעון של . 8051-ה כאשר הדופק המחובר למבוא INT 1 עובר מרמה 0-ל 1 מופעלת שגרת פסיקה שמפסיקה את פעולת המונה ושומרת את תוצאת המניה , רוחב הדופק , במשתנה מתאים . מילות בקרה מילת הבקרה למונה . TMOD = 0 x 90 : 1 איור 9 . 9 אופן חיבור האות הנמדד 8051-ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר