עמוד:257

להלן תכנית שגרת הפסיקה : void timer 0 () interrupt 1 { TL 0 = ( 65536- ( SYSCLK / 12 * 50 / 1000 )) % 256 ; TH 0 = ( 65536- ( SYSCLK / 12 * 50 / 1000 ))/ 256 ; tic-- ; עברה 1 שנייה if ( tic == 0 ) // } אתחל מונה יחידות tic = 20 ; // קדם מונה שניות sec ++ ; // if ( sec == 60 ) { אפס מונה שניות sec = 0 ; // קדם מונה דקות min ++ ; // עברה 1 שעה if ( min == 60 ) // { אפס מונה דקות min = 0 ; // קדם מונה שעות hour ++ ; // עבר יום if ( hour == 24 ) // אפס שעות hour = 0 ; // } } } } מדידת רוחב דופק כדי למדוד את רוחבו של דופק מסוים משתמשים בבקרה חיצונית של המונה . מחברים את האות שאת רוחבו רוצים למדוד למבוא פסיקה המתאים במונה המשמש למדידת רוחב הדופק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר