עמוד:254

דוגמה 9 . 6 מימוש של שעון זמן באמצעות קוצבי הזמן של 8051-ה כתבו תכנית בשפת C למימוש שעון זמן של 24 שעות . על השעון להיות מורכב משלוש תת-מערכות : להצגת שעות , , 24-0 דקות 59-0 ושניות . 59-0 תדר שעון 8051-ה יסומן כקבוע SYSCLK וערכו עשוי לקבל את אחד משלושת הערכים הבאים : , 6 . 144 MHz , 11 . 0592 MHz או . 12 MHz פתרון : ניתן לממש את השעון בשיטת התשאול , ) Polling ( או בשיטת הפסיקה . ) Interrupt ( כאשר בוחרים לממש את השעון בשיטת התשאול גורמים 8051-ל להקצות משאבי עיבוד רבים לעדכון מצב השעון . כאשר בוחרים לממש את השעון בשיטת הפסיקה – עדכון השעון מתבצע בתדירות נמוכה יותר , רק כאשר עובר זמן מסוים המוגדר באמצעות המונה . מכאן שמימוש בשיטת הפסיקה עדיף . פרט לפרקי זמן קצרים בהם מתבצעת שגרת הפסיקה , הבקר " פנוי" להקצאת זמן העיבוד שלו למשימות אחרות . נשתמש בפתרון במונה 0 ( ניתן לחילופין להשתמש במונה . ( 1 נחשב באמצעות משוואה 9 . 2 את הזמן המרבי הניתן למדידה באמצעות מונה ברוחב 16 סיביות עבור תדרי השעון האפשריים . תוצאות החישוב מוצגות בטבלה שלהלן : ניתן לראות בטבלה שאות השעון בעל התדר הגבוה קובע את יחידת הזמן המינימליות . 50 נבחר ביחידת הזמן . › 50 mSec מכאן שמשך של שנייה נוצר מחמש יחידות זמן : 1000 20 * 50 mSec = 1 Sec ערכו של המונה מחושב באמצעות משוואות : 9 . 7-ו 9 . 1 SYSCLK 50 N › 65536 - › 12 1000 לחישוב החלק הנמוך והגבוה של המונה נחלק את התוצאה שהתקבלה . 256-ב המנה מוצבת בחלק הגבוה והשארית בחלק הנמוך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר