עמוד:253

שאלה 1 . 9 מהי ההשהיה המרבית שניתן ליצור באמצעות הפונקציה ? delay האם משך זמן ההשהיה מדויק ? הסבירו את תשובתכם . שאלה 1 . 9 שנו את הפונקציה , delay כך שניתן יהיה ליצור השהיות שמשכן עד לדקה . רמז : סוג הפרמטר המועבר לפונקציה . שעון זמן במערכת ממוחשבת קיים שעון המציג את השעה ואת התאריך . ניתן לממש את השעון באמצעות רכיבים ייעודים כדוגמת , DS 12887 בעל ממשק מתאים למיקרו-בקרים , או באמצעות , DS 1337 בעל ממשק מסוג . I 2 C בדוגמה הבאה נדגים אפשרות מימוש נוספת – באמצעות קוצבי הזמן של . 8051-ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר