עמוד:251

דוגמה 9 . 3 חישוב בתלות בזמן N חשבו את ערך המניה ההתחלתי של המונה הדרוש למדידת זמן של . t = 1 mSec נתון . f › 1 MHz CLK פתרון : בדוגמה 9 . 1 ראינו שזמן המדידה המרבי של מונה ברוחב שמונה סיביות שאות השעון שלו הוא בתדר f › 1 MHz הוא , 256 mSec מכאן שיש להשתמש במונה ברוחב 16 סיביות . CLK נחשב את N באמצעות משוואה . 9 . 8 N › 65536 - t › f CLK 65536 - 0 . 001 › 1 , 000 , 000 N › 64536 › FC 18 H דוגמה 9 . 4 כתיבת תכניות ליצירת השהיה כתבו קטעי תכנית בשפת C ובשפת סף שעושים בהן שימוש במונה 0 ליצירת השהיה של . 1 mSec הניחו שתדר השעון הוא של 8051-ה הוא . 12 MHz פתרון : מדוגמה 9 . 3 ראינו שלמשך זמן הנדרש חובה להשתמש במונה ברוחב 16 סיביות שיש לקבוע את ערך המניה ההתחלתי שלו . 64 , 536 = FC 18 H-ל אופן הפעולה שיש לקבוע למונה 0 הוא אופן פעולה . 1 ערכי הסיביות באוגר TMOD הדרושים לשם כך הם : ערכי ההתחלה הדרושים בשתי היחידות המרכיבות את המונה הם : TH 0 = FCH TL 0 = 18 H

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר