עמוד:250

כאשר : 0 › N › 65535 דוגמה 9 . 2 חישוב זמן מדידה בתלות N-ב חשבו את הזמן הנמדד במונה ברוחב של שמונה סיביות כאשר . N = 156 הניחו כי . f › 1 MHz CLK פתרון : נציב את הנתונים במשוואה : 9 . 5 חישוב N הדרוש עבור זמן המדידה הרצוי כאשר נדרש להפעיל את הזמנן למשך רצוי , יש לקבוע את ערכו ההתחלתי של המונה . N ערכו של N עבור מונה שמונה סיביות מחושב באמצעות משוואה : 9 . 6 עבור מונה 16 סיביות מחשבים את N באמצעות משוואה . 9 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר