עמוד:249

זמן המדידה המרבי עבור מונה של שמונה סיביות נתון במשוואה . 9 . 3 דוגמה 9 . 1 חישוב זמן המדידה המרבי נתון שאות השעון של 8051-ה הוא . f › 12 MHz מהו זמן המדידה המרבי של מונה OSC שמונה סיביות ? פתרון : נחשב את תדר אות השעון המסופק למונה על פי משוואה : 9 . 1 הזמן המרבי מחושב באמצעות משוואה : 9 . 3 שאלה 1 . 9 נתון כי תדר השעון של המיקרו-בקר הוא . f › 12 MHz רוצים למדוד זמן של 1 mSec OSC ) אלפית השנייה ) באיזה מונה יש להשתמש , ברוחב של 8 או 16 סיביות ? נמקו . על מנת למדוד זמן קצר מהזמן המרבי טוענים את המונה בערך התחלתי גדול מאפס . נסמן ערך זה . N-ב ערכו של N תלוי במספר הסיביות של המונה . במשוואה 9 . 4 נתון הקשר בין הזמן הנמדד N-ל עבור מונה ברוחב של 8 סיביות . כאשר : 0 › N › 255 במשוואה 9 . 5 מופיע הקשר בין הזמן הנמדד N-ל עבור מונה ברוחב של 16 סיביות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר