עמוד:245

אופן פעולה – 2 טעינה אוטומטית ( Autoreload ) באופן פעולה זה יחידת המנייה מתבצעת באמצעות החלק התחתון , , TLn במונה . כלומר , המונה מסוגל למנות מ- 00 H עד . FFH חלקו העליון של המונה , , THn משמש כאוגר המכיל את הערך אליו ייטען החלק התחתון , , TLn בכל פעם שקיימת במונה גלישה . 00 H-ל FFH-מ במעבר זה משתנה גם הדגל של המונה , וערכו יקבע ל- . TF n-=-1 הדגל מתאפס באמצעות הוראת תוכנה או כשמופעלת שגרת פסיקה בעת גלישת המונה . באיור 9 . 6 מסורטט מעגל עקרוני של מונה 1 הפועל באופן פעולה . 2 דופקי השעון מתקבלים משעון המערכת או מהדק T 1 בהתאם להגדרת הסיבית . C / T 1 קיימות שתי שיטות לבקרת פעולת המונה : שיטה : 1 כאשר , TR 1 \ = \ 1-ו GATE 1 \ = \ 0 דופקי השעון מגיעים אל יחידת המנייה . שיטה : 2 כאשר , TR 1 \ = \ 1-ו GATE 1 \ = \ 1 מעבר דופקי השעון אל יחידת המנייה מותנה ברמה בהדק המבוא . INT 1 כאשר INT 1 \ = \ 0 המונה לא יספור וכאשר INT 1 \ = \ 1 המונה יספור . איור 9 . 6 מונה 1 הפועל באופן פעולה 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר