עמוד:242

בטבלה שלהלן מוצגים כניסות מערכת השליטה ומצב המתג . אופני פעולה ניתן להפעיל כל מונה בשלושה אופני פעולה שונים וקיים אופן פעולה נוסף שבו פועלים שני המונים במשולב . נסביר עתה את אופני הפעולה השונים . אופן פעולה - 0 מונה 13 סיביות אופן פעולה זה פעיל עדיין 8051-ב מטעמי תאימות למיקרו-בקרים מדגמים ישנים יותר . ביישומים עכשוויים אין נהוג להשתמש באופן זה . המונה פועל כמונה ברוחב 13 סיביות , חמש סיביות שייכות לחלק הנמוך , TLn ושמונה הנותרות שייכות לחלק הגבוה . החלק הנמוך במונה TLn סופר 0-מ עד . 1 FH כאשר המונה מגיע לערך המנייה המרבי ומגיע דופק נוסף , החלק הנמוך של המונה מתאפס והחלק הגבוה , , THn גדל . 1-ב כאשר המונה עובר מן 13 הערך FFH לאפס , דגל TF n-ה עולה . 1-ל ערך המנייה המרבי הוא 2 \ = \ 8192 דופקי שעון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר