עמוד:240

9 . 3 אופני הפעולה של המונים / זמננים אופן הפעולה של כל מונה נקבע על פי האוגר . TMOD לכל מונה הוקצו ארבע סיביות במונה , סיביות 3-0 עבור מונה 0 וסיביות 7-4 עבור מונה . 1 לכל קבוצת סיביות תפקיד זהה : סיביות 5-4-ו 1-0 קובעות , בהתאמה , את אופן הפעולה של המונה המתאים . סיביות 6-ו 2 קובעות בהתאמה , אם הרכיב יפעל כקוצב זמן או כמונה אירועים . סיביות 7-ו 3 קובעות , בהתאמה , אם בקרת השליטה באמצעות הדקים INT 1 , INT 0 מופעלת עבור המונה המתאים . כתובת האוגר . 89 H לא ניתן לפנות לסיביות האוגר במיעון סיבית . הערך באתחול : . 00 H טבלה 9 . 2 חלקי יחידות המנייה וכתובתם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר