עמוד:238

9 . 1 מונה באיור 9 . 1 מתוארת מערכת מנייה הכוללת רכיב מנייה , ממשק מקבילי , לטעינה ולקריאה במונה , מבוא אות שעון ואות מוצא , המציין את סוף פעולת המנייה . מונים יכולים למנות מעלה או מטה לפי הצורך . מספר הסיביות במונה קובע את תחום n – 1 המנייה שלו . נסמן n-ב את מספר הסיביות של המונה . תחום המנייה הוא בין 0 ל- . 2 בסיום המנייה , כאשר המנייה מגיעה לערכה המרבי או המזערי עולה 1-ל דגל ייעודי פרק : 9 מונים וזמננים זמנן הוא רכיב המאפשר מדידות זמנים , ומונה הוא רכיב המאפשר לספור אירועים . קיים דמיון רב בין פעולת מונה לפעולת זמנן . בשניהם קיים רכיב מנייה ) Counter ( שאפשר לכתוב אליו או לקרוא ממנו . ההבדל בין מונה ובין זמנן הוא במקור האות ) Clock ( הגורם לרכיב המניה למנות . בזמנן מקור האותות הוא , בדרך כלל , השעון הפנימי של המיקרו-בקר ואילו במונה מקור האותות הוא חיצוני . איור 9 . 1 מערכת מנייה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר