עמוד:235

בשתי השפות נבדק הדק המבוא . P 3 . 2 כל עוד נמצא ההדק ברמה 0 ממתינים עד לעלייתו לרמה . 1 עם עלייתו של ההדק לרמה 1 ממתינים לירידה חזרה . 0-ל לאחר החזרה לאפס נקראים ערכי המקש ומועברים לתצוגה . בשיטה זו המעבד עסוק בלולאות המבצעות בדיקה ואינן משאירות זמן לפעולות נוספות במערכת לכשידרשו . על מנת לקרוא פעם אחת בלבד את ערכו של המקש השתמשנו בלולאת ההמתנה לירידתו חזרה של קו הזיהוי . 0-ל 1-מ מובן שניתן היה לקרוא את ערכו של המקש כאשר קו הזיהוי עבר . 1-ל 0-מ פתרון בשיטת הפסיקה : בשיטה זו מאותחל המיקרו-בקר להפעיל שגרת פסיקה בכל פעם שהדק המבוא INT 0 עובר מרמה גבוהה לנמוכה . שגרת הפסיקה מעבירה את הנתון ממפתח P 1 למפתח P 2 ומחזירה את השליטה לתכנית הראשית . בתכנית הראשית מתבצעת לולאה אינסופית ללא גוף . ניתן להרחיב את התכנית ללא כל מגבלה . שימו לב , בשפת סף נעשה שימוש בצובר ולכן ערכו אוחסן במחסנית עם הכניסה לשגרה ושוחזר לפני היציאה משגרת הפסיקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר