עמוד:233

8 . 10 דוגמה מסכמת מערכת מבוססת-מיקרו-בקר 8051 כוללת לוח מקשים 4 X 4 ותצוגת -7מקטעים . לוח המקשים מחובר למיקרו-בקר באמצעות מפענח המפיק בכל לחיצה צירוף בינארי של ארבע סיביות וקו נוסף העולה לרמה לוגית 1 בכל זיהוי ודאי של המקש הנלחץ . לאחר שחרור המקש חוזר קו הזיהוי לרמה הלוגית . 0 תצוגת -7המקטעים מחוברת דרך מפענח מסוג BCD לתצוגת -7המקטעים . צירוף בינארי של ארבע סיביות המסופק למפענח גורם להפעלה של יחידת התצוגה בערך התצוגה המתאים . : interrupt < num 1 > מילת מפתח הקובעת את וקטור הפסיקה . num 1 הנו מספרה הסידורי של הפסיקה כפי שמופיע בטבלת וקטורי הפסיקה . : using < num 2 > מילת מפתח הקובעת את מספר בנק האוגרים שיהיה בשימוש בשגרת הפסיקה . תוספת זו אינה הכרחית . דוגמה 8 . 6 כתבו תכנית בשפת C עבור הדוגמה , 8 . 4 כך שהפסיקה תתקבל בשיטת . falling edge פתרון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר