עמוד:230

שפת-סף א . קביעת ערכי האוגרים יכולה להתבצע בשתי שיטות : . 1 פנייה לאוגר . בשיטה זו קובעים את כל ערכי הסיביות בבת אחת . לדוגמה : . MOV IE , + 81 H . 2 פנייה לסיביות . בשיטה זו קובעים ערכי סיביות בודדות על פי השם ( כתובת . ( לדוגמה : . SETB EA ב . עדכון וקטור הפסיקה : על מנת לעדכן את וקטור הפסיקה נשתמש בהנחיה ORG ( ראו כרך א פרק 7 . 3 עמ ( .... ' לשם קביעת כתובת התחלה . - Addr מייצג את הכתובת של וקטור הפסיקה . - sub מייצג את שם שגרת הפסיקה . שיטה : 1 מתבצעת הפנייה באמצעות דילוג לכתובת שגרת הפסיקה . שגרת הפסיקה תסתיים בהוראה . RETI שיטה : 2 מתבצעת קריאה לשגרת הפסיקה . השגרה תסתיים בהוראת RET רגילה . לאחר החזרה תתבצע הוראת . RETI שיטה : 3 שגרת הפסיקה נרשמת בווקטור הפסיקה . שיטה זו טובה עבור שגרות פסיקה קצרות מאוד או שווקטור הפסיקה הבא אינו בשימוש . ג . כתיבת שגרת הפסיקה : שגרת הפסיקה מוגדרת כשגרה רגילה המסתיימת בהוראות RETI או ב- RET על פי אחת השיטות שהוגדרו לעיל . sub : instructions RETI or RET

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר