עמוד:229

8 . 9 שגרת פסיקה כאמור , שגרת פסיקה היא תת-תכנית המופעלת אוטומטית כאשר מתרחש אירוע מסוים . בסיום שגרת הפסיקה התכנית ממשיכה מן המקום שנעצרה בו לאחרונה . כדי לכתוב תכנית המכילה פסיקות צריך לבצע את הפעולות הבאות : . 1 לאפשר את הפסיקה באמצעות אוגר ; IE . 2 עבור פסיקות חיצוניות יש להגדיר באמצעות אוגר TCON את אופן קבלת הפסיקה : שינוי או רמה ; . 3 להגדיר , במידת הצורך , עדיפות מיוחדת באמצעות אוגר ; IP . 4 לכתוב שגרת פסיקה לטיפול באירוע ; . 5 לעדכן את וקטור הפסיקה על פי כתובת שגרת הפסיקה . ערך האוגר באתחול . 00 H : אוגר עדיפות הפסיקה הערך 1 לסיבית קובע עדיפות פסיקה גבוהה ואילו הערך 0 קובע עדיפות נמוכה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר