עמוד:227

אוגר IE הוגדר באופן הבא : אפשור פסיקות גלובלי וכן אפשר מבוא פסיקה . INT 1 אוגר TCON הוגדר באופן הבא : מבין כל הסיביות רק הסיבית IT 1 מעניינת אותנו כיוון שהיא מתייחסת למבוא פסיקה . INT 1 הפעלת הפסיקה בשיטת , Low level כלומר , IT 1 = 0 תגרום לכך שכל לחיצה של המפסק תגרום לנורית להבהב עד לרגע שבו המפסק משוחרר . הסיבה לכך היא שלאחר סיום שגרת הפסיקה , בקשת הפסיקה עדיין קיימת כיוון שהמפסק עדיין לחוץ , ותתבצע הפעלה חוזרת של שגרת הפסיקה . הגדרת האוגר TCON באופן הזה : תגרום להפעלת הפסיקה בשיטת , ( IT 1 = 1 ) Falling edge כך שכל לחיצה של המפסק תגרום לכך שהנורית תחליף את מצבה פעם אחת בלבד גם אם נמשיך להחזיק את המפסק לחוץ . הסיבה לכך נעוצה בשיטה הקובעת שרק השינוי מרמה גבוהה לרמה נמוכה קובעת את ההפעלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר