עמוד:226

דוגמה 8 . 3 הפעולה הבאה של הצבת ערך 1 בדגל IE 0 ( שפת סף : SETB IE 0 או שפת ( IE 0 = 1 ; : C תגרום להפעלת שגרת הפסיקה אם EA = 1 וכן . EX 0 = 1 הכתובת 0003 H של שגרת הפסיקה תתקבל מטבלת וקטורי הפסיקה . דוגמה 8 . 4 במערכת משובצת מיקרו-בקר 8051 חובר מפסק לחצן להדק מבוא הפסיקה . INT 1 להדק P 1 . 0 מחוברת נורית . LED דרישת הפעולה היא שכל לחיצה על המפסק תגרום לשינוי מצב הנורית . ההפעלה תתבצע באמצעות שגרת פסיקה . חיבור המפסק והנורה מתוארים באיורים 8 . 3 ו- . 8 . 4 פעולת מפסק לחיצה כאשר נלחץ המתג SW המתח יורד לערך נמוך , וכאשר המפסק משוחרר , הוא חוזר לערך גבוה . הקבל C משמש למניעת ריטוטים . הפעלה וכיבוי נורית LED הדק P 1 . 0 משמש כהדק מוצא . כאשר המתח בהדק זה נמוך , עובר זרם ממקור המתח VCC אל כיוון ההדק והנורית דולקת . כאשר המתח בהדק זה גבוה , הפרש הפוטנציאלים בינו לבין מקור המתח נמוך ממתח הדרוש להולכת ה- LED ואז הנורית כבויה . שגרת הפסיקה המתוארת להלן כוללת הוראות להיפוך מצב הנורית בכל הפעלה שלה . איור 8 . 3 חיבור מפסק לחיצה איור 8 . 4 חיבור נורית LED

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר