עמוד:225

הסיביות TF 1-ו TF 0 , IE 1 , IE 0 נקבעות אוטומטית 1-ל ומאופסות בהפעלת שגרת הפסיקה המתאימה . שגרת פסיקה תופעל אם מקור הפסיקה מאופשר , קיים אפשור גלובלי ( אוגר ( IE ולמקור הפסיקה עדיפות מתאימה . למרות האמור לעיל ניתן להשתמש בדגלים גם בשיטת התשאול . דוגמה 8 . 2 בדוגמה הבאה נבדוק אם דגל פסיקה IE 0 = 1 ( מציין שינוי במבוא , ( INT 0 אם כן נאפס את הדגל . שאלה 8 . 3 רשמו בשפת סף ובשפת C לולאת בדיקה לדגל . TF 1 הלולאה תתבצע כל עוד ערכו של הדגל הוא . 0 כאשר הדגל עולה ל- 1 נדרש לאפס את הדגל . הפעלת שגרת פסיקה בתוכנה מנגנון הפסיקות נועד להפעיל שגרות פסיקה בכל פעם שמתרחש אירוע הדורש התייחסות . האירועים שהוצגו הופעלו כתוצאה מפעילות של הדקי המבוא במיקרו-בקר או כתוצאה מפעולות היחידות הפנימיות . הפעלה יזומה של שגרת פסיקה אפשרית באמצעות הדלקת הדגל המתאים על ידי הצבת הערך . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר