עמוד:223

8 . 7 קביעת סוג הפסיקה ודגלי הפסיקה השליטה באופן שבו תתקבל פסיקת החומרה החיצונית היא באמצעות האוגר . TCON כתובת האוגר . 88 H ניתן לפנות לסיביות האוגר במיעון סיבית . לסיביות כתובות עוקבות החל מן הכתובת , 88 H כמתואר בטבלה . ערך האוגר באתחול : . 00 H 2 לאוגר TCON ( Timer Control ) שני תפקידים : . 1 סיביות , 3-0 בקרת הפעלה של פסיקות חומרה חיצוניות דרך ההדקים . INT 1-ו INT 0 . 2 סיביות , 7-4 בקרת הפעלה של קוצבי הזמן . 1-ו 0 2 הפרק הבא עוסק במונים ובקוצבי הזמן . להלן כמה דוגמאות לערכים באוגר IE ומשמעותם מבחינת אפשור או מניעת פסיקות : . 1 כאשר IE = 8 FH = 10001111 B הפסיקות החיצוניות וקוצבי הזמן מאופשרים ואילו פסיקת התקשורת הטורית אינה מאופשרת . כל בקשת פסיקה ממקורות אלה תתקבל כיוון . EA = 1-ש . 2 כאשר IE = 0 FH = 00001111 B הפסיקות החיצוניות וקוצבי הזמן מאופשרים ואילו פסיקת התקשורת הטורית אינה מאופשרת . כל בקשת פסיקה ממקורות אלה לא תתקבל כיוון . EA = 0-ש . 3 כאשר IE = 80 H = 1000000 B קיים אפשור גלובלי כיוון , EA = 1-ש אולם פסיקות אחרות אינן מאופשרות ולכן בפועל שום פסיקה לא תתקבל . . 4 כאשר IE = 90 H = 10010000 B קיים אפשור גלובלי כיוון , EA = 1-ש בקשת פסיקת התקשורת תתקבל כיוון . ES = 1-ש . 5 כאשר IE = 82 H = 10000010 B קיים אפשור גלובלי כיוון , EA = 1-ש בקשת פסיקת קוצב הזמן 0 תתקבל כיוון . ET 0 = 1-ש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר