עמוד:222

8 . 6 האוגרים המשמשים לניהול של מניעה ואפשור פסיקות תהליכי הטיפול בפסיקה מנוהלים באמצעות שלושה אוגרים מיוחדים : ( SFR ) מניעה או אפשור פסיקות ;( IE Interrupt Enable ) אופן קבלת הפסיקות ;( TCON ) עדיפות בקבלת פסיקות . ( IP Interrupt Priority ) מניעה ואפשור פסיקה מתבצע באמצעות האוגר המיוחד . IE להלן תיאור שמות הסיביות באוגר וכתובתן : כתובת האוגר . A 8 H ניתן לפנות לסיביות האוגר במעון סיבית . לסיביות כתובות עוקבות החל מן הכתובת . A 8 H הערך באתחול : . 00 H בטבלה 8 . 3 מוצגים התפקידים של הסיביות באוגר באפשור ובמניעה של פסיקות . טבלה 8 . 3 תפקידי הסיביות באוגר המיוחד IE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר