עמוד:221

טבלת וקטורי הפסיקה לכל אחד ממקורות הפסיקה כתובת קבועה בזיכרון התכנית . כתובת אלו נתונות בטבלה : 8 . 2 התייחסות בשפת סף מספר הבתים הפנויים בין שתי כתובות עוקבות של וקטורי הפסיקה הוא שמונה . אם מספר הבתים הדרושים עבור שגרת הפסיקה ( כולל הוראת ( RETI אינו עולה על שמונה בתים , אזי ניתן לכתוב את ההוראות לשגרת הפסיקה בבתים אלו . אם מספר הבתים הדרוש עבור שגרת הפסיקה עולה על שמונה , אזי מבצעים את הפנייה ( LJMP , LCALL ) לאזור פנוי אחר בזיכרון התכנית . הערה : ניתן להמשיך ולכתוב את שגרת הפסיקה באזור וקטורי הפסיקה אם אין משתמשים בווקטורי הפסיקה העוקבים , אולם לא מומלץ לעשות זאת משיקולי תכנון עתידי . לסיכום , נחזור שוב על הסבר תהליך הטיפול בפסיקות . נניח כי הפסיקות מאופשרות גלובלית , וכי פסיקה INT 1 מאופשרת . כאשר מגיעה בקשה ממקור זה , בקר הפסיקות מאשר את הבקשה ומופעלת שגרת הפסיקה . עם הפעלת שגרת הפסיקה נחסמת כל בקשה נוספת ממקור זה ( או ממקורות בעלי עדיפות שווה או נמוכה יותר ) עד לסיום שגרת הפסיקה . אם תוך כדי ביצוע שגרת הפסיקה מתקבלת בקשה חדשה מאותו מקור , אזי בקר הפסיקות מתעלם מבקשה זו . אם לאחר סיום שגרת הפסיקה עדיין קיימת בקשה , תופעל שגרת הפסיקה פעם נוספת . טבלה 8 . 2 הכתובות הקבועות של הפסיקות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר